Kaletra

Kaletra – prodej, cena, kde a jak lze koupit online a bez receptu?

kaletra

Kaletra je léčivý přípravek určený proti HIV (AIDS), který se používá v kombinaci s jinými léky k léčbě dospělých a dětí starších 14 dnů, kteří jsou infikováni virem HIV. HIV je virus, který způsobuje syndrom takzvané imunitní nedostatečnosti (AIDS). Kaletra obsahuje dvě léčivé látky – lopinavir a ritonavir.

200mg + 50mg × 1 bottle
5 714,96 Kč
Doprava Mezinárodní neregistrovaná pošta zdarma
Doprava Mezinárodní neregistrovaná pošta zdarma

Jak se Kaletra používá?

Kaletru lze  zakoupit bez receptu ve formě tablet, tobolek a perorální tekutiny. Tobolky a tekutina se musí užívat spolu s jídlem, ale tablety lze užívat také samotné, bez jídla.

Dospělí by měli lék užívat jednou nebo dvakrát denně a dávka závisí na typu viru, kterým je pacient infikován. U dětí se dávka určuje na základě tělesné hmotnosti a výšky.

​​Dodržujte všechny pokyny na štítku a na předpisu, zejména při podávání léku dítěti. Neužívejte tento lék ve větším nebo menším množství nebo déle, než je doporučeno.

Pokud dítě užívá tento lék, informujte jeho lékaře, jestliže zaznamenáte nějaké změny hmotnosti.

Tablety přípravku nedrťte, nežvýkejte ani nelámejte. Pilulku spolkněte celou.

Při používání přípravku je možné, že budete potřebovat časté krevní testy od lékaře. HIV/AIDS se obvykle léčí kombinací léků. Používejte všechny léky podle pokynů svého lékaře. Neměňte své dávky ani schéma léků aniž byste se nejdříve poradili s lékařem. Každý člověk s HIV nebo AIDS by měl mít lékařskou péči.

Jak funguje přípravek Kaletra?

Obě léčivé látky obsaženy v přípravku jsou inhibitory proteázy: tedy blokují enzym zvaný proteáza, který se podílí na reprodukci HIV. Když je enzym zablokován, virus se běžně nereprodukuje, což zpomaluje jeho množení v těle. Lopinavir v přípravku působí proti viru, zatímco ritonavir funguje hlavně jako „posilovač“ ke zpomalení rychlosti, kterou je lopinavir odbouráván játry. Kaletra neléčí onemocnění HIV ani AIDS, ale může oddálit poškození a oslabení imunitního systému a rozvoj infekcí a onemocnění spojených s AIDS.

Jaké jsou benefity přípravku Kaletra?

Studie prokázaly, že přípravek Kaletra je účinný při snižování virové zátěže (množství viru nalezeného v krvi) na velmi nízké úrovně (pod 400 kopií/ml).

V jedné studii u dospělých účastníků, kteří dosud nebyli léčeni na HIV, mělo 79% pacientů užívajících Kaletru (259 z 326) po 24 týdnech velmi nízké hladiny viru ve srovnání se 71% pacientů užívajících nelfinavir (233 z z 327).

Studie u dětí ve věku od 14 dnů ukázaly, že 71% až 85% pacientů mělo po 48 týdnech léčby přípravkem velmi nízké hladiny viru v krvi.

Co může být v rozporu s účinky Kaletry?

Mnoho léků může interagovat s účinky tohohle přípravku. V tomto seznamu nejsou vypsány všechny možné interakce. Informujte svého lékaře o všech Vašich současných lécích a o všech, které začnete nebo přestanete užívat, zejména:

 • antivirotika k léčbě hepatitidy C nebo HIV
 • lék na rakovinu
 • “statinový” lék na snížení cholesterolu
 • antibiotikum – bedachilin, klarithromycin, metronidazol, rifabutin
 • antifungální léčivo – itrakonazol, ketokonazol, vorikonazol
 • léky na srdce nebo krevní tlak – amiodaron, felodipin, lidokain, nikardipin, nifedipin, chinidin
 • Příliš časté užívání alkoholu ve vysokých dávkách
 • léky k prevenci krevních sraženin – rivaroxaban, warfarin (Coumadin, Jantoven)
 • léky k léčbě impotence nebo plicní arteriální hypertenze – avanafil (Stendra), sildenafil (Viagra, Revatio), tadalafil (Adcirca, Cialis) nebo vardenafil (Levitra, Staxyn)
 • léky k léčbě těžké deprese nebo schizofrenie – bupropion (Wellbutrin, Zyban), quetiapin, trazodon
 • narkotika – fentanyl, metadon
 • léky proti záchvatům – karbamazepin, divalproex sodný, lamotrigin, fenobarbital, fenytoin, valproát, kyselina valproová nebo
 • steroidní léky – budesonid, dexamethason, prednison, flutikason.

Tento seznam není úplný a mnoho dalších léků může tedy interagovat s tímto přípravkem. To zahrnuje léky na předpis a volně prodejné léky, vitamíny nebo rostlinné produkty. Poskytněte seznam všech svých léků kterémukoli poskytovateli zdravotní péče, který vás léčí.

Na co si dávat pozor při užívání léku Kaletra?

Užívání tohoto léku vám nezabrání v přenosu HIV na jiné lidi. Nemějte nechráněný sex a nesdílejte holicí strojky nebo zubní kartáčky. Zdali si nejste jistí, promluvte si se svým lékařem o bezpečných způsobech, jak zabránit přenosu HIV během sexu. Také sdílení jehel s léky s ostatními lidmi není nikdy bezpečné, a to ani pro zdravého člověka.

Jaké jsou možné vedlejší účinky užívání léku Kaletra?

Získejte pohotovostní lékařskou pomoc, pokud si všimnete nějakých z těchto alergických reakcí:

 • kopřivka
 • potíže s dýcháním
 • otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla.

Přestaňte užívat a okamžitě kontaktujte svého lékaře, pokud si začnete všímat některých z těchto vedlejších účinků:

 • bolest hlavy s bolestí na hrudi a silnými závratěmi, mdloby
 • neobvykle rychlé bušení srdce;
 • silná bolest v horní části žaludku šířící se do zad, nevolnost a zvracení
 • svědění, ztráta chuti k jídlu, tmavá moč, jílovitě zbarvená stolice, žloutenka (zežloutnutí kůže nebo očí)
 • vysoká hladina cukru v krvi (zvýšená žízeň, zvýšené močení)
 • erekce penisu, která je bolestivá nebo trvá 4 hodiny nebo déle (pokud užíváte Kaletru s léky na erektilní dysfunkci)
 • svalová slabost, pocit únavy, bolest kloubů nebo svalů, pocit dušnosti nebo
 • závažná kožní reakce – horečka, bolest v krku, otok obličeje nebo jazyka, pálení očí, bolest kůže následovaná červenou nebo fialovou kožní vyrážkou, která se šíří (zejména v obličeji nebo horní části těla) a způsobuje puchýře a olupování.

Obvyklé vedlejší účinky mohou zahrnovat:

 • nevolnost, zvracení, průjem
 • zvýšený cholesterol nebo
 • změny tvaru nebo umístění tělesného tuku (zejména na pažích, nohou, obličeji, krku, prsou a pasu).

Proč je koupě Kaletry přes internet výhodná?

Zakoupení Kaletry online přes internet s sebou přináší své výhody: volný prodej, nízká cena, snadné objednání a také prodáme lék bez receptu a doručíme k vám domů.

Tento produkt lze koupit ve volném prodeji na internetu v České Republice, bez předpisu a za nízkou cenu. Při volném prodeji na online je jeho cena velmi příznivá a dostupná. Koupi Kaletry lze učinit online bez receptu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *