Remeron

Co je Mirtazapin a na co se Používá?

remeronMirtazapin je antidepresivum, které působí v mozku. Je schválen pro léčbu velké depresivní poruchy (MDD). Nedá se získat bez receptu. Cena léků se různí a není určený k volnému prodeji. Prodej tohoto léku je pouze na předpis.

Mezi příznaky deprese patří:

 •     Depresivní nálada – pocit smutku, prázdnoty nebo pláče
 •     Pocit bezcennosti, viny, beznaděje a bezmoci
 •     Ztráta zájmu nebo potěšení z obvyklých činností
 •     Spaní a jedení více, nebo méně než obvykle (pro většinu lidí je to méně)
 •     Nízká energie, potíže se soustředěním nebo myšlenky na smrt (sebevražedné myšlenky)
 •     Psychomotorická agitace („nervová energie“)
 •     Psychomotorická retardace (pocit, že se pohybujete a myslíte zpomaleně)
 •     Sebevražedné myšlenky nebo chování
7.5mg × 30 prášky
1 038,22 Kč
7.5mg × 60 prášky
1 615,66 Kč
7.5mg × 90 prášky
2 077,60 Kč
7.5mg × 120 prášky
2 539,55 Kč
7.5mg × 180 prášky
3 001,49 Kč
15mg × 30 prášky
1 153,71 Kč
15mg × 60 prášky
1 846,63 Kč
15mg × 90 prášky
2 308,58 Kč
15mg × 120 prášky
2 770,52 Kč
15mg × 180 prášky
3 809,90 Kč
Doprava Mezinárodní neregistrovaná pošta zdarma
30mg × 30 prášky
1 615,66 Kč
30mg × 60 prášky
2 770,52 Kč
30mg × 90 prášky
3 925,39 Kč
Doprava Mezinárodní neregistrovaná pošta zdarma
30mg × 120 prášky
4 849,28 Kč
Doprava Mezinárodní neregistrovaná pošta zdarma
Doprava Mezinárodní neregistrovaná pošta zdarma

Jaké jsou nejdůležitější informace, které bych měl vědět o léku Remeron a jak funguje?

Nepřestávejte užívat Remeron, ani když se cítíte lépe. Na základě vašich podnětů váš lékař  posoudí, jak dlouho budete muset lék užívat. Bez receptu se k němu ale nedostanete.

Vynechání dávek Remeron může zvýšit riziko relapsu vašich příznaků

Náhlé vysazení Remeron léku může vést k jednomu, nebo k více z následujících abstinenčních příznaků: podrážděnost, nevolnost, závratě, zvracení, noční můry, bolest hlavy a/nebo parestézie (píchání, brnění na kůži).

Součástí bipolární nemoci je i deprese. Lidé s bipolární poruchou, kteří užívají antidepresiva, mohou být ohroženi „přechodem“ z deprese do mánie. Mezi příznaky mánie patří „povznesená“ nebo podrážděná nálada, velmi vysoké sebevědomí, snížená potřeba spánku, tlak na neustálé mluvení, uspěchané myšlenky, snadné rozptýlení, časté zapojení do činností s velkým rizikem špatných nežádoucích dopadů (např. nákupní horečky).

Při podezření na serotoninový syndrom je třeba vyhledat lékařskou pomoc. Příznaky/symptomy najdete v příbalovém letáku v části Závažné nežádoucí účinky.

Jaké jsou nejdůležitější informace, které bych měl vědět o Remeronu?

Vynechání dávek Remeron léku může zvýšit riziko relapsu vašich příznaků. Pokud chcete získat Remeron, zde o něm najdete více informací. Každopádně je třeba si uvědomit, že ho nezískáte bez receptu. Je dostupný i online, ale pouze v zahraničních online lékárnách. Prodej tohoto léku je regulován. Prodej je schválen pouze u licencovaných lékáren, protože na léku hrozí závislost.

Existují specifické obavy ohledně Remeronu a těhotenství?

Pokud plánujete otěhotnět, informujte svého lékaře, aby vám ohledně léku poskytl odbornou léčbu a informace. Lidé žijící s MDD, kteří chtějí otěhotnět, čelí důležitým rozhodnutím. Neléčená MDD má rizika pro plod, stejně jako pro matku. Je důležité prodiskutovat rizika a přínosy léčby se svým lékařem a pečovateli.

Při kojení se doporučuje opatrnost, protože Remeron přechází do mateřského mléka.

Co bych měl prodiskutovat se svým lékařem, než začnu užívat Mirtazapin / Remeron?

Příznaky vašeho stavu, které trápí uživatele nejvíce:

 •     Jestliže máte myšlenky na sebevraždu nebo sebepoškození
 •     Léky, které jste v minulosti užívali na svůj stav, ať už byly účinné, nebo vám způsobily nějaké nežádoucí účinky
 •     Pokud zaznamenáte vedlejší účinky svých léků, prodiskutujte je se svým lékařem. Některé nežádoucí účinky mohou časem odeznít, ale jiné mohou vyžadovat změny v léčbě
 •     Jakékoli jiné psychiatrické nebo zdravotní problémy, které máte, včetně bipolární poruchy v anamnéze

Jak mám užívat Mirtazapin / Remeron?

Podle doporučení vašeho lékaře. Je důležité s lékařem projednat všechny ostatní léky, které v současné době užíváte (včetně volně prodejných produktů, bylinných a výživových doplňků) a jakékoli alergie na léky, které máte. Jde totiž o kombinaci vašich léků a Mirtazapinu.

Remeron se obvykle užívá jednou denně před spaním s jídlem, nebo bez jídla.

Pacienti obvykle začínají s nízkou dávkou léku a dávka se pomalu zvyšuje během několika týdnů. Dávka se obvykle pohybuje od 15 mg do 45 mg. Správnou dávku pro vás může určit pouze váš lékař.

Jaká je cena tohoto léku Remeron?

Tablety Remeron léku, které se rozpadají v ústech, se rozpustí ve vašich ústech během několika sekund a lze je spolknout s tekutinou, nebo bez tekutiny. Tablety Remeron léku, které se rozpadají v ústech, musí zůstat v původním obalu. Před každou dávkou otevřete balení čistýma suchýma rukama. Koupit ho můžete pouze na lékařský předpis. Cena je různá. Cena se odvíjí především od samotné lékárny, ale je od 600 kč až do 1500 kč.

Zvažte použití kalendáře, krabičky, budíku nebo upozornění přes mobilní telefon, abyste si nezapomněli vzít léky. Můžete také požádat člena rodiny nebo přítele, aby vám připomněl čas užití léku nebo se vás dotázal, jestli jste si lék vzali.

Co se stane, když vynechám dávku léku Remeron?

Pokud zapomenete užít dávku Remeronu, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete, pokud se neblíží čas vaší další dávky. Proberte to se svým lékařem. Nezdvojnásobujte svou další dávku ani neužívejte více, než je předepsáno.

Čemu se mám vyhnout při užívání Remeronu? Je dostupný prodej online i bez receptu?

Během užívání antidepresiv se vyvarujte nápojům jako je alkohol nebo nelegálních drog. Mohou snížit účinky (např. zhoršit váš stav) a zvýšit nežádoucí účinky (např. sedace) léku. Také se vyhněte užívání léku bez receptu. Každopádně se dá koupit i online, ale cena se v tomto případě různí. Online cena se vždy odvíjí od online lékárny, která lék nabízí. Volný prodej online léku Remeron není plně regulován, a tak byste si mohli zakoupit lék, který není Remeron.

Shrnutí varování a kde koupit Remeron?

Sebevražedné myšlenky nebo činy u dětí a dospělých.

Pokud je cena léku příliš nízká, nekupujte ho. Prodej je licencován lékárnami.

Lék se dá koupit i online, ale samozřejmě koupit lze i v lékárně na předpis.

Neužívejte lék bez receptu od vašeho lékaře.

Deprese a některé další psychiatrické poruchy jsou samy o sobě spojeny se zvýšeným rizikem sebevraždy. U pacientů s velkou depresivní poruchou (MDD), dospělých i dětí může dojít ke zhoršení jejich deprese a/nebo objevení se sebevražedných myšlenek a chování nebo neobvyklých změn v chování, ať už užívají antidepresiva, či nikoli. Toto riziko může přetrvávat, dokud nedojde k významné remisi.

V krátkodobých studiích antidepresiva zvyšovala riziko sebevraždy u dětí, dospívajících a mladých dospělých ve srovnání s placebem. Krátkodobé studie neprokázaly zvýšení rizika sebevraždy u antidepresiv ve srovnání s placebem u dospělých starších 24 let. Dospělí ve věku 65 let a starší užívající antidepresiva mají snížené riziko sebevraždy. Pacienti, jejich rodiny a pečovatelé by si měli dávat pozor na výskyt úzkosti, neklidu, podrážděnosti, agresivity a nespavosti.

Pokud se tyto příznaky objeví, měly by být hlášeny lékaři nebo zdravotníkovi, který lék předepisuje. Všichni pacienti léčení antidepresivy z jakékoli indikace by měli sledovat a oznamovat svému poskytovateli zdravotní péče zhoršující se symptomy, sebevražedné a neobvyklé změny v chování, zejména během prvních měsíců léčby.

Česká republika nabízí tento lék pouze na lékařský předpis. V žádném případě tedy není dostupný bez předpisu nebo bez receptu. Lékárna vám ho povolí koupit pouze na základě platného lékařského předpisu. V online světě byste mohli najít různé inzeráty s textem “Prodám Remeron”, ale většinou se jedná jenom o náhražky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *